Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

MORAAL DARE2DO zorgt voor de ontwikkeling van mens én organisatie.

Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen hebben tot doel de resultaten van een organisatie te verbeteren en de beoogde doelen te halen. Organisatieontwikkeling wordt ingezet door het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers. Gevoel voor mensen, talenten stimuleren en op de juiste plaats inzetten, verstand van organisaties en visie op leiderschap is in deze trajecten dan ook van groot belang. Om een organisatie duurzaam en zinvol te ontwikkelen, menen wij dat gedrag het verschil maakt. De focus ligt daarbij op voorbeeldgedrag van leidinggevenden, op de inzet van talenten, op samenwerking en verbinding en op een cultuur van respect en vertrouwen. Wij geloven niet in planbaarheid, wel in richten. Wij geven richting met lef, de trajecten zijn interactief, ze roepen op tot actie en er is altijd een heldere relatie met de praktijk van de organisatie.

 

 

 

 

 

EEN VEILIGE ORGANISATIE: BEWUSTZIJN VAN DADER EN SLACHTOFFER DYNAMIEK

Buitensluiten, discriminatie, racisme, pesten, ongewenst gedrag of soms nog erger. De werkvloer is in veel organisaties niet de veilige werkomgeving die het zou moeten zijn om leidinggevenden en medewerkers optimaal te laten functioneren. Omdat we allemaal, vaak onbewust, onze ervaringen vanuit ons gezin van herkomst meenemen naar ons werk, ontstaan er ook conflicten en weerstanden. Zo ook de dynamiek van dader en slachtoffer in onze familiegeschiedenis. Naar wie ging de aandacht uit, het slachtoffer of de dader? Of was er sprake van dader- of slachtofferschap in de familie? Een veilige en inclusieve organisatie ontstaat als er erkenning is dat zowel dader- als slachtofferschap in de organisatie en in ieder van ons aanwezig is. Deze bewustwording en mildheid naar jezelf is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige en inclusieve organisatie. Het voorbeeldgedrag van leidinggevenden is hierbij cruciaal.
Lees meer...
 

Systemisch Leiderschap voor leidinggevenden

Heilig Vuur en MORAAL DARE2DO bundelen voor deze opleiding hun krachten en bieden deze voor Nederland unieke opleiding aan leidinggevenden, individueel of ‘in company’, aan.

Lees meer...
 

Leiderschapsontwikkeling

‘Wie zichzelf kan leiden, kan ook de ander leiden!’ – Anselm Grün (Benedictijner monnik en filosoof)

U als leidinggevende speelt in de ontwikkeling van uw medewerkers een cruciale rol. U bent dan ook van cruciaal belang voor het goed functioneren van uw organisatie.

 

In tijden van crises de omzet van het bedrijf op peil houden of laten groeien. In tijden van  bezuinigingen de juiste keuzes maken en via nieuwe concepten met minder geld dezelfde of betere prestaties leveren. Dit vraagt om leiderschap dat richting en sturing geeft aan de organisatie, kansen in de markt creëert en pakt en noodzakelijke en moeilijke veranderingen realiseert. Dit lukt alleen als u uw medewerkers en klanten motiveert en aan u weet te binden.

Lees meer...
 

Teamontwikkeling

‘De ‘powertool’ van een leider is zijn team.’ Teams zijn van cruciaal belang voor hun organisaties omdat ze strategische organisatiedoelstellingen omzetten in concrete resultaten.  Binnen teams werken mensen samen die van elkaar afhankelijk zijn om de vastgestelde resultaten te realiseren. Teams opereren effectief wanneer er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling. Met andere woorden, wanneer teamontwikkeling een bewust leerproces is waarop gestuurd wordt.

Lees meer...
 

Coaching

Je weet dat er talent in je schuilt, maar dit komt niet altijd tot zijn recht. Je loopt steeds tegen dezelfde problemen aan en wilt daar wel eens verandering in brengen. MORAAL DARE2DO helpt je daarbij met een coachingstraject op maat. Wij gaan daarbij uit van jouw kracht en talenten. Zodat jij je blijft ontwikkelen en bereikt wat je écht belangrijk vindt. Je behaalt gemakkelijker en met meer plezier mooie resultaten op het werk en privé.

Lees meer...
 

Organisatiediagnose

‘Uw organisatie behaalt steeds lagere resultaten. Er zijn in de organisatie veel conflicten. Er zijn veranderingen op komst die gevolgen hebben voor uw organisatie’. Allemaal onderwerpen om eens kritisch naar het functioneren van uw organisatie in haar omgeving te kijken. Door middel van een organisatiediagnose worden de oorzaken in beeld gebracht van het disfunctioneren en/of worden de gevolgen in beeld gebracht van mogelijke veranderingen in de toekomst van een organisatie. De uitkomsten van het diagnoseproces zijn het begin van het eigenlijke veranderingsproces.

Lees meer...
 

Verandermanagement

Cultuurverandering, reorganisatie, fusie, herstructurering. Veranderingen zijn noodzakelijk voor het succes en voortbestaan van uw organisatie. Veel leidinggevenden krijgen de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van deze vaak grote en complexe veranderprojecten. Zij worden tijdens dergelijke projecten regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en obstakels. Daarnaast spelen er steeds nieuwe verandereisen, zoals het moet goedkoper, sneller en beter. Hierdoor is er bij leidinggevenden behoefte aan gerichte hulp en begeleiding.
Lees meer...
 

Interim Leiderschap

Soms heeft een organisatie behoefte aan tijdelijke roergangers. Mensen die voor bepaalde tijd het stuur in handen nemen of veranderingen doorvoeren, ook wel Interim Leiderschap genoemd.  Interim Leiderschap , anders dan Interim Management, gaat om richting geven op basis van inspiratie, focus, respect en vertrouwen. Interim Leiderschap werkt het beste als er een duidelijke doelstelling aan ten grondslag ligt. Een organisatie, afdeling of team terug op koers brengen, bijvoorbeeld. Of helderheid brengen in de bestemming van organisatie, team of individu.
Lees meer...
 

ONTDEKKINGSREIS GROENLAND – ‘VAN VERLANGEN NAAR ÉCHT DOEN!’

Herijk je innerlijke kompas. Herken je dat je dagelijks leven ten koste gaat van het onderzoeken van je ‘next step’? Je zit vast aan zaken vanuit het verleden en dit kost je teveel negatieve energie. Je hebt het lef om vanuit de stilte en leegte nu eindelijk je verlangen om te zetten in actie en vrijheid. Dan nodigen we je graag uit om je eigen ijsberg in de prachtige natuur van Groenland te onderzoeken, zodat nieuwe richtingen, kansen en innerlijke rust voor jouw ‘next step’ zich kunnen aandienen.

Ga mee met de ontdekkingsreis Groenland (jaarlijks in de maand juni) en ontdek jouw route naar vrijheid!
Lees meer...
 

Workshops

MORAAL DARE2DO geeft zelfstandig of met netwerkpartners diverse workshops over specifieke onderwerpen. Bij incompany training wordt een workshop voor uw organisatie op maat gemaakt.
Lees meer...
 
Page 1 of 2